Приручник за примену ПДВ

Приручник за примену ПДВ

Група аутора

- Седмо измењено и допуњено издање -
Јуни, 2021.

 

9.000 динара (за претплатнике), односно 15.000 динара

 

 

 

САДРЖАЈ