ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК доо у свом пословању спроводи мере заштите података о личности у складу са Законом о заштити података о личности (у даљем тексту: Закон), подзаконским и другим регулаторним прописима.

Обрађивач података: ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК доо, Булевар краља Александра 86, 11 000 Београд.

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК д.о.о. је именовао лице одговорно за заштиту података о личности у складу са актуелним прописима.

За сва питања која се тичу обраде Ваших личних података и остваривања права предвиђених Законом и подзаконским прописима, можете се обратити одговорном лицу за заштиту личних података на следеће начине:

- писаним путем на адресу: ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК доо, Булевар краља Александра 86, 11 000 Београд, за лице одговорно за заштиту података

- е-маилом на адресу: [email protected]

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК доо  је у потпуности опредељен за спровођење континуиране и ефективне политике заштите података о личности, што очекујемо и од својих пословних партнера.

Ова политика одређује очекивано понашање свих запослених у ПРИВРЕДНОМ САВЕТНИКУ доо, као и од ангажованих сарадника и пословних партнера у односу на прикупљање, коришћење, чување, пренос, откривање или уништавање личних података који се обрађују у пословним процесима овог привредног друштва.

Саставни дио ове Политике чине следећа правила:

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ којима се дефинише сврхе и начин употребе података о личности, категорије личних података који се прикупљају и обрађују, временски период у којем се обрађују, као и начине информисања у вези са обрадом ваших личних података;

ПРАВИЛА ПРИВАТНОСТИ НА WЕБ САЈТУ којима се дефинише начин прикупљања и чувања података које прикупљамо путем нашег wеб сајта.

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Ова правила односе се на поступке заштите података о личности које ово привредно друштво  примењује приликом уговарања и пружања услуга својим корисницима. Ова правила заштите података о личности дефинисана су у циљу појашњења сврхе и начина употребе података о личности, категорије личних података које прикупљамо, временски период у којем их обрађујемо, као и упознавање корисника на који начин се могу информисати о обради њихових личних података.

ПОДАЦИ КОЈЕ ПРИКУПЉАМО

У току различитих облика сарадње са ПРИВРЕДНИМ САВЕТНИКОМ доо (коришћење Интернет страница, претплата на часописе, наручивање публикација путем интернета или поште, слање питања и других дописа е-маилом или поштом, учествовање на семинарима, саветовањима, едукативним курсевима, склапање различитих пословних уговора и успостављање других облика сарадње) између осталих података, прикупљају се и следећи лични подаци:

•    Име, презиме

•    Адреса становања

•    ЈМБГ 

•    Број текућег рачуна у банци

•    Е-маил адреса

•    Број телефона

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК доо током различитих облика сарадње може прикупљати и податке који не спадају у групу личних података, који подразумевају, али нису ограничени на следеће:

•    Податке о уређају путем којег се спајате на Интернет

•    Врсту и верзију Интернет претраживача који користите

•    Начине коришћења Интернет странице Друштва

ПРАВНЕ ОСНОВЕ ЗА ОБРАДУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Личне податке Друшто обрађује и користи само у сврхе за које су прикупљени. Обрада личних података је допуштена само и у мери у којој је испуњен најмање један од следећех услова:

•    Обрада је нужна ради поштовања правних обвеза Друштва - што подразумева, али се не ограничава на обраду података ради издавања рачуна, у сврху решавања приговора на основу меродавних прописа (Закон о заштити потрошача);

•    Обрада је нужна за извршење уговора у којем је корисник странка или када се предузимају радње на захтев корисника пре склапања уговора – на пример, при склапању претплатничког уговора, при уговарању услуга достављања часописа или других изања у складу са уговором и др.;

•    Обрада је нужна за потребе легитимних пословних интереса Друштва или треће стране, осим када су од тих интереса јачи интереси или основна права и слобода корисника који захтевају заштиту личних података – на пример, обрада података у маркетиншке сврхе, када своје кориснике обавештавамо о посебним понудама или позивамо на догађаје за које очекујемо да могу бити заинтересовани.

 

ПРАВИЛА ПРИВАТНОСТИ НА WЕБУ

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК доо (у даљем тексту: Друштво) признаје и цени Ваше право на поверљивост података па се обвезује да чува безбедност података које путем Интернет странице прикупи.

Ваши лични подаци се прикупљају и користе само на основу података које сте добровољно дали, било регистрацијом (приликом регистрације када се користе лични подаци као што су: име и презиме, адреса, град, е-маил, година рођења) или коришћењем Интернет странице.

Прикупљени лични подаци се чувају у електронском облику, за чију безбедност се примењују све одговарајуће техничке и организационе мере како би се спречила повреда личних података. Примљене личне податке путем е-маилова Друштво ће користит само у сврху испуњавања Ваших захтева.

КОЛАЧИЋИ

У циљу обезбеђења исправног рада wеб-сајта Друштво ће понекад на ваше уређаје постављати мале датотеке познате под називом колачићи. На тај начин поступа и већина великих wеб-сајтова. Претраживањем на мрежи прикупљају се информације помоћу колачића током претраживања wеб-сајта/апликација друштва ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК доо и/или wеб-сајта/апликација трећих лица. Легитиман интерес друштва ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК доо у коришћењу колачића је да осигура исправан приказ wеб-сајта/апликација, огласа и обавештења у циљу непрестаног побољшања корисничког искуства те пружања квалитетног садржаја и огласа корисницима. Колачићи на Интернет страницама Друштва су анонимизирани (учињени недоступним) па се не користе у циљу прикупљања и приступа корисничким подацима.

Шта су колачићи?

Колачић је датотека која се поставља на рачунару или мобилном уређају при приступу одређеном wеб-сајту. Помоћу колачића wеб-сајт памти ваше радње и жељене поставке (попут пријаве, језика, величине фонта и других жељених поставки које се односе на приказ) током дужег периода, па их није потребно поновно уносити при сваком повратку на wеб-сајт односно при прегледању његових различитих страница. Захваљујући колачићима на wеб-сајту/апликацијама Друштва могуће је:

•    пратити детаљније интересовања посетилаца wеб-сајта и на основу тога пружити релевантнији садржај чланака и огласа

•    континуирано побољшавати садржајне и техничке функционалности wеб-сајта/апликација

•    детектовати и осигурати се од ризичног понашања корисника који могу нашкодити wеб-сајту/ апликацијама

•    разумети на који начин корисници користе садржај wеб-сајта и на основу тога развијати постојеће и креирати нове услуге

Како користимо колачиће?

Колачићи могу бити коришћени у сврху препознавања доласка корисника на wеб-сајт/апликацију, како би запамтио ваше преференције с циљем побољшања и пружања личног корисничког искуства. Сви подаци прикупљени путем колачића користе се збирно за потребе побољшања и оптималног сервирања wеб-сајта/апликација тако да сви колачићи које обрађујемо су аниномизирани (учињени недоступним) па на основу њих не можемо доћи до личних података посетилаца.

Колачићима можемо прикупљати податке о употреби нашег wеб-сајта/апликација - нпр. порекло/локацију посета, посећене странице, прегледане видеозаписе или огласе, кључне речи, трајање посета и услуге одабране за наруџбине путем wеб-сајта, информације о уређају, информације о посети корисника и др.

У зависности од сврхе и учесталости интеракције корисника с wеб-сајтом/апликацијама Друштва прикупљени подаци служе за више намена подељених у неколико категорија које су приказане у наставку.

Сврхе колачића

За осигурање исправног рада wеб-сајта/апликација

•    Исправан приказ садржаја;

•    Стварање и памћење података приликом наручивања штампаних и електронских издања Друштва;

•    Стварање и памћење пријаве/регистрације на страницама за претплате;

•    Стварање и памћење пријаве/регистрације за присуствовање семинарима, саветовањима и курсевима које које организује Друштво;

•    Параметри уређаја;

•    Побољшање web – сајта/апликација.

Како треће стране користе колачиће на wеб-сајтовима?

Велики интернет претраживачи пружају детаљне информације  о начину управљања колачићима. Више прочитајте на следећим линковима:

За остале интернет претраживаче, можете се консултовати путем документације коју пружа дотично привредно друштво у чијем је власништву претраживачки систем.

Додатне информација око искључивања колачића

Тренутно постоји неколико wеб страница за искључивање ускладиштења колачића за различите сервисе.

Више информација можете добити на следећим линковима:

ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ, NEWSLETTER

Друштво може да шаље промотивне материјале путем дигиталних комуникационих канала другим друштвима и појединцима с којима је у одређеном тренутку остварило одређени облик сарадње (претплатници, учесници на семинарима, саветовањима и курсевима, купци посебних публикација и др.) и који су нам дали контакт податке за такав облик комуникације. Корисници услуга Друштва имају у сваком тренутку право да онемогуће услугу примања промотивних материјала, а Друштво ће обезбедити алате како би се право за брисање из базе података на основу добијеног обавештења спровело. Правни основ за обраду података у ове сврхе је легитиман интерес Друштва.

Контакт информације, као што су име и е-маил адреса, су неопходне у случају када желите да користите услуге примања промотивних материјала од стране Друштва. Промотивни материјали  подразумевају информације о услугама и посебним понудама и новостима (енгл. newsletter).

Корисник ће бити обавештен у тренутку првог контакта или у било којој фази вршења услуге о коришћењу његових података у сврхе дигиталног маркетинга.

Могућност потпуног искључивања података није могућа за неке облике немаркетиншке комуникације, на пример, за комуникацију која се односи на наруџбенице за претплату на часописе и посебне публикације, на достављање рачуна и других обавезних докумената у дигиталној форми и у другим случајевима који су допуштени прописима.

СИГУРНОСТ

Друштво предузима све мере сигурности да би се заштитили подаци корисника, у периоду уноса и преноса, обраде података, као и приликом ускладиштења. Приступ подацима је ограничен и имају га само они запослени којима су ти подаци потребни ради обављања пословних активности.

Лични подаци који су Друштву уступљени приликом регистрације чувају се за време постојања Интернет странице односно за време трајања регистрације корисника. Сви подаци који су Друштву уступљени приликом регистрације на Интернет страници, биће уништени најкасније приликом гашења исте.

Корисници у било којем тренутку имају право да траже обавештење који се њихови лични подаци обрађују од стране Друштва, односно да се исти измене или обришу, слањем захтева лицу које је Друштво именовало за заштиту личних података.