Судска пракса привредних судова

Информације о претплати на часопис

У издању Привредног саветника су часописи:

  • "ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК", 
  • "БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ТРГОВИНСКИХ СУДОВА".

 

Привредни саветник и Привредни апелациони суд из Београда заједнички издају: "Билтен судске праксе привредних судова". Овај билтен наставља вишегодишњу традицију Билтена судске праксе трговинских судова.
 

Билтен излази квартално, односно четири пута годишње. У Билтену се обрађују правна схватања и сентенце (сентенце - мишљења, суд, одлуке поводом каквог нарочитог случаја) из одлука Привредног апелационог суда и Врховног касационог суда у привредним споровима, коментари и објашњења примене прописа у судској пракси и други стручни и научни прилози из домена правне и економске примене прописа. Садржај Билтена употпуњује област и материју која до сада није била обрађена у издањима "Привредног саветника".

У Билтену се објављују стручни и научни реферати, као и ставови заузети на традиционалном Саветовању судија привредних судова које се одржава сваке године, а претплатници Билтена, у оквиру претплате стичу право учешћа на саветовању (на којем поред судија привредних судова учествују правници, економисти и стручњаци из других области). На овом саветовању се расправљају и актуелна питања примене одговарајућих прописа у пракси.

 

Годишња претплата обухвата 4 броја часописа "Судска пракса привредних судова".

 

ЦЕНЕ ГОДИШЊЕ ПРЕТПЛАТЕ СА УКЉУЧЕНИМ ПДВ:

Претплата за годину: Цена са укљученим ПДВ: динара Линк за преузимање предрачуна
2022. годину
9.900
2021. годину
7.000
2020. годину
7.000
2019. годину
7.000
2018. годину
7.000
2017. годину
7.000
2016. годину
7.000
2015. годину
7.000
2014. годину
7.000


Уплата претплате може се извршити на један од текућих рачуна Привредног саветника:

  • UniCredit Bank: 170-900-30
  • Banca Intesa: 160-186875-14
  • Комерцијална банка: 205-5686-05;
  • Procredit банка: 220-135317-86;


За све додатне информације обратите се нашој служби претплате на телефоне, телефакс или Е-маил адресу:

Телефони: 011 / 3209-645
Е-маил:
[email protected]

 

Главни и одговорни уредник:
Судија Јелена Вилдовић Живковић