Привредни саветник

Информације о претплати на часопис

У издању Привредног саветника су часописи:

  • "ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК", 
  • "БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ТРГОВИНСКИХ СУДОВА".

 

У часопису "Привредни саветник", на инструктиван начин, објашњава се примена прописа из области рачуноводства, пореског система, радних односа, спољнотрговинског и девизног система, промета роба и услуга, цена и др. Тираж часописа од 15.000 примерака је најбоља потврда његовог квалитета и употребљивости у свакодневним рачуноводственим и финансијским пословима. Часопис излази петнаестодневно у 24 броја годишње, а продаје се путем претплате.

 

Детаљније информације о претплатни на часопис “Привредни саветник” 
и консултантске услуге за 2022. годину 

 

Директор и одговорни уредник:
др Ратомир Ћировић

Уредник часописа и других периодичних издања:
Иван Антић

Привредни саветник број 21/2022

26. новембар 2022.

Број 21 "Привредног саветника" за 2022. годину изашао је 26. новембра 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2022. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2022. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 21 могу преузимати од понедељка, 28 новембра 2022. године у 11 часова. ...

Прочитај више