Привредни саветник

Информације о претплати на часопис

У издању Привредног саветника су часописи:

  • "ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК", 
  • "БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ТРГОВИНСКИХ СУДОВА".

 

У часопису "Привредни саветник", на инструктиван начин, објашњава се примена прописа из области рачуноводства, пореског система, радних односа, спољнотрговинског и девизног система, промета роба и услуга, цена и др. Традиција дужа од 70 година најбоља је потврда квалитета и употребљивости часописа у свакодневним рачуноводственим и финансијским пословима. Часопис излази петнаестодневно у 24 броја годишње, а продаје се путем претплате.

 

Детаљније информације о претплати на часопис “Привредни саветник”   
 и консултантске услуге за 2023. годину 

 

Директор и одговорни уредник:    
др Ратомир Ћировић

Уредник часописа и других периодичних издања:    
Иван Антић

Привредни саветник број 06/2023

06. март 2023.

Број 6 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 3. марта 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од понедељка, 6. марта 2023. године у 12 часова. ...

Прочитај више