Привредни саветник

Информације о претплати на часопис

У издању Привредног саветника су часописи:

  • "ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК", 
  • "БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ТРГОВИНСКИХ СУДОВА".

 

У часопису "Привредни саветник", на инструктиван начин, објашњава се примена прописа из области рачуноводства, пореског система, радних односа, спољнотрговинског и девизног система, промета роба и услуга, цена и др. Традиција дужа од 70 година најбоља је потврда квалитета и употребљивости часописа у свакодневним рачуноводственим и финансијским пословима. Часопис излази петнаестодневно у 24 броја годишње, а продаје се путем претплате.

 

Детаљније информације о претплати на часопис “Привредни саветник”   
 и консултантске услуге за 2024. годину 

 

 

Директор и одговорни уредник:    
др Ратомир Ћировић

Уредник часописа и других периодичних издања:    
Иван Антић