Збирка прописа о ПДВ

Издање: Јун, 2021

Посебно издање,
садржи важеће прописе из области ПДВ:

● пречишћен текст Закона о ПДВ са одредбама које су на снази;
● нови јединствени Правилник о ПДВ који од 1. јула 2021.
године замењује све досадашње правилнике;
● релевантне Уредбе којима се уређује практична примена ПДВ,
и
● све обрасце који се подносе у вези са ПДВ.
Прегледно и сакупљено, све на једном месту.
Обим: 208 страна
 

Цена: 

– 2.000 дин, са ПДВ, за претплатнике
– 4.000 дин, са ПДВ, за остала лица

 

Збирка прописа о ПДВ - 2.000 динара (за претплатнике), односно 4.000 динара.