Архива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ, ОДНОСНО ПРЕСТАНКУ ИСПЛАТЕ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 2023. ГОДИНУ

Предузетници који су се определили да започну исплату личне зараде предузетника у 2023. години, требало би да о томе обавесте Пореску управу најкасније до 15. децембра 2022. године.

Прочитај више

Објављен је податак за утврђивање најниже и највише основице за обрачун социјалних доприноса у 2023. години

Објављен је податак за утврђивање најниже и највише основице за обрачун социјалних доприноса у 2023. години

Прочитај више

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Прочитај више

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Прочитај више

РАСТ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ОКТОБРУ 2022. ГОДИНЕ ИЗНОСИ 1,9%

Потрошачке цене у Републици Србији у октобру 2022. године, у односу на септембар 2022. године, у просеку су повећане за 1,9% (индекс: 101,9).

Прочитај више

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

Министарство финансија објавило је на својој интернет страници нацрт измена и допуна Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Прочитај више

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Министарство финансија објавило је на својој интернет страници нацрт Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама.

Прочитај више

Раст потрошачких цена у октобру 2022. године износи 1,9%

Раст потрошачких цена у октобру 2022. године износи 1,9%

Прочитај више

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

Министарство финансија објавило је на својој интернет страници, поред нацрта низа пореских закона, и нацрт измена и допуна Закона о електронском фактурисању.

Прочитај више

Референтна каматна стопа повећана је са 4% на 4,5%

Референтна каматна стопа повећана је са 4% на 4,5%

Прочитај више

Објављени су нацрти измена и допуна закона из области ПДВ, фискализације, пореза на имовину, као и пореског поступка и пореске администрације

Министарство финансија објавило је нацрте следећих закона: Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност; Закон о изменама и допунама Закона о фискализацији; Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину; Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Прочитај више

НАЦРТИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА И ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ОБЈАВЉЕНИ СУ НАЦРТИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА И ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Прочитај више

РОКОВНИК ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА

Роковник за подношење прописаних обавеза и плаћање обавеза у месецу новембру 2022. године

Прочитај више

АКТУЕЛНЕ МЕРЕ ВЛАДЕ У ВЕЗИ СА ПРИВРЕМЕНИМ ОГРАНИЧЕЊЕМ / ЗАБРАНОМ ИЗВОЗА ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ

нова Одлука о привременој забрани извоза млека и производа од млека

Прочитај више

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

Прочитај више

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ

Прочитај више

Новине у вези са фискализацијом

Нова верзија (верзија 1.14) Техничког упутства за административни и технички преглед функционалности ЕСИР-а или Л-ПФР-а

Прочитај више

Измена у систему електронских фактура

Дана 20. октобра 2022. год. Министарство финансија је објавило документ о новим исправама и изменама у систему електронских фактура (СЕФ) – верзија 2.10.

Прочитај више

Подношење захтева за паушално опорезивање за 2023. годину

Последњи дан за подношење захтева за паушално опорезивање предузетника за наредну, 2023. годину, је 31. октобар 2022. године.

Прочитај више

АКТУЕЛНЕ МЕРЕ ВЛАДЕ У ВЕЗИ СА ПРИВРЕМЕНИМ ОГРАНИЧЕЊЕМ / ЗАБРАНОМ ИЗВОЗА ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ

Због ситуације на светском тржишту Влада континуирано доноси прописе који се тичи привремене забране или привременог ограничења извоза одређене робе.

Прочитај више

Раст потрошачких цена у септембру 2022. године износи 1,5%

Раст потрошачких цена у септембру 2022. године износи 1,5%

Прочитај више

Референтна каматна стопа повећана је са 3,5% на 4%

Референтна каматна стопа повећана је са 3,5% на 4%

Прочитај више

Измене у СЕФ обухваћене верзијом 2.9  доступне су и на продукционој верзији система

Министарство финансија је 4. октобра на сајту https://www.efaktura.gov.rs/ објавило да су последње хитне исправке и измене у оквиру верзије 2.9 доступне и на продукционој верзији система.

Прочитај више

ПОДНОШЕЊЕ ППП-ПД ПРИЈАВЕ СА ОЛАКШИЦОМ ЗА НОВОНАСТАЊЕНОГ ОБВЕЗНИКА (ОЛ 24)

Пореска управа је 26. септембра 2022. године, на свом сајту у делу Обједињена наплата, објавила Обавештење о начину подношења пореске пријаве за новонастањеног обвезника (ОЛ 24).

Прочитај више

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

Прочитај више

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Прочитај више

НОВЕ ИСПРАВКЕ У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА ОД 16. СЕПТЕМБРА 2022.

Министарство финансија је на сајту https://www.efaktura.gov.rs/ објавило да је 16.9.2022. извршило нове исправке у систему електронских фактура (СЕФ) – верзија 2.9. На поменутом сајту објављени су: Детаљи нових исправки (документ који објашњава све функционалности и промене које су део исправке решења СЕФ). Могу се преузети са следећег линка:

Прочитај више

Донета је одлука о повећању минималне цене рада за 2023. годину

Донета је одлука о повећању минималне цене рада за 2023. годину

Прочитај више

Раст потрошачких цена у августу 2022. године износи 1,2%

Раст потрошачких цена у августу 2022. године износи 1,2%

Прочитај више

Референтна каматна стопа повећана је са 3% на 3,5%

Референтна каматна стопа повећана је са 3% на 3,5%

Прочитај више

ИЗМЕЊЕНИ И ДОПУЊЕНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РАЧУНОВОЂЕ У ВЕЗИ СА СПРЕЧАВАЊЕМ ПРАЊА НОВЦА

Обавештавамо правна лица и предузетнике – пружаоце рачуноводствених услуга да је Управа за спречавање прања новца 30. јуна 2022. год. објавила нову Директиву за рачуновође о објављивању индикатора за препознавање сумње да се ради о прању новца.

Прочитај више

ОДЛАГАЊЕ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ УРЕДБЕ О ЕЛЕКТРОНСКОМ АРХИВИРАЊУ ЗА 1. ЈАНУАР 2024. ГОД.

Ова Уредба је представља подзаконски акт донет у вези са Законом о архивској грађи и архивској делатности. Једина у Уредби извршена измена је да је почетак њене примене са 1. септембра 2022. год. померен на 1. јануар 2024. год.

Прочитај више

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2022. ГОДИНЕ

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2022. ГОДИНЕ

Прочитај више

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

Прочитај више

Курс Рачуноводство привредних друштава и предузетника

Курс је намењен почетницима и лицима која немају веће искуство на пословима рачуноводства.У фокусу су предузетници, микро, мала и средња правна лица која примењују МСФИ за МСП или Правилник за микро и друга правна лица.

Прочитај више

НОВЕ ИСПРАВКЕ И ИЗМЕНЕ У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

Дана 22. августа 2022. год. Министарство финансија је објавило документ о новим исправама и изменама у систему електронских фактура (СЕФ) – верзија 2.8. Детаљи ових исправки објављени су на сајту https://www.efaktura.gov.rs/.

Прочитај више

Програм подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ – расписан трећи јавни позив

На порталу mojaprvaplata.gov.rs од 22. августа 2022. године доступан је нови, трећи јавни позив за програм „Моја прва плата“.

Прочитај више

РАСТ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ЈУЛУ 2022. ГОДИНЕ ИЗНОСИ 1,0%

РАСТ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ЈУЛУ 2022. ГОДИНЕ ИЗНОСИ 1,0%

Прочитај више

НОВЕ ОДЛУКЕ ВЛАДЕ У ВЕЗИ СА ПРИВРЕМЕНИМ ОГРАНИЧЕЊЕМ / ЗАБРАНОМ ИЗВОЗА

Све одлуке су донете на основу Закона о спољнотрговинском пословању

Прочитај више

Референтна каматна стопа повећана је са 2,75% на 3%

Референтна каматна стопа повећана је са 2,75% на 3%

Прочитај више

Нове измене и исправке СЕФ-а и ажурирано техничко упутство

Министарство финансија је 6. августа 2022. године поново извршило измене у систему е фактура (верзија 2.8.)

Прочитај више

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

Прочитај више

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2022. ГОДИНЕ

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2022. ГОДИНЕ

Прочитај више

НОВЕ ИЗМЕНЕ И ИСПРАВКЕ У СИСТЕМУ Е ФАКТУРА ОД 25. ЈУЛА

Министарство финансија је 25. јула 2022. године поново извршило измене у систему е фактура (верзија 2.7).

Прочитај више

Подношење пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине

Пријава се подноси електронски преко јединственог информационог система локалне пореске администрације који је постављен на интернет страници www.lpa.gov.rs.

Прочитај више

НОВЕ ИЗМЕНЕ У СИСТЕМУ Е ФАКТУРА

Министарство финансија је 13. јула 2022. год. поново извршило измене у систему е фактура 2.6.

Прочитај више

Раст потрошачких цена у јуну 2022. године износи 1,6%

Раст потрошачких цена у јуну 2022. године износи 1,6%

Прочитај више

Референтна каматна стопа повећана је са 2,50% на 2,75%

Референтна каматна стопа повећана је са 2,50% на 2,75%

Прочитај више

Обавештење министра финансија у вези са обавезама субјеката приватног сектора на основу Закона о електронском фактурисању

Акт министра финансија број 401-00-9700/2021-41-4 од 30. јуна 2022. године у вези са обавезама субјеката приватног сектора на основу Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21)

Прочитај више

Објашњење Министарства финансија за субјекте приватног сектора о посебној обавези евидентирања обрачуна ПДВ преко система е фактура

Дана 28. јуна 2022. на сајту https://www.efaktura.gov.rs/ објављено је објашњење МФИН око почетка примене пoсeбне oбaвeзе eлeктрoнскoг eвидeнтирaњa обрачуна ПДВ за субјекте приватног сектора. Према овом Објашњењу посебну обавезу електронског евидентирања обрачуна ПДВ из члана 4. Закона о електронском фактурисању имају:

Прочитај више

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

Просечна бруто зарада у Републици Србији, која је исплаћена у априлу 2022. године износи 100.727,00 динара, а нето зарада (без пореза и доприноса) износи 73.012,00 динара.

Прочитај више

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ЈУН 2022. ГОДИНЕ

50% просечне зараде по запосленом у Републици износи 50.363,50 динара

Прочитај више

ЈЕДНОДНЕВНИ ВЕБИНАР НА ТЕМУ АКТУЕЛНОСТИ У ВЕЗИ СА Е-ФАКТУРАМА И ПРОПИСИМА О ПДВ, ЕЛЕКТРОНСКИМ ЕВИДЕНТИРАЊЕМ ОБРАЧУНА ПДВ И ФИСКАЛНИМ РАЧУНИМА

Вебинар ће се одржати 6. јула 2022. године преко интернет ZOOM platforme са почетком од 09 часова. Накнада за присуствовање вебинару износи 9.000 динара (са ПДВ) за претплатнике, а 15.000 динара (са ПДВ) за лица која нису претплатници.

Прочитај више

Поново измене у систему електронских фактура

Поново су 17. јуна 2022. год. извршене нове измене у систему електронских фактура (СЕФ)

Прочитај више

Инструкција МФИН о издавању е фактуре када постоји задржани депозит или друго средство обезбеђења предвиђено уговором

17. јуна 2022. на сајту https://www.efaktura.gov.rs/ објављена је следећа инструкција Министарства финансија: „У случају када је уговором предвиђено средство обезбеђења (нпр. ретенција / задржани депозит / гарантни депозит) које је потребно исказати у електронској фактури, издавалац електронске фактуре исказује износ заједно са износом средства обезбеђења, док детаљну спецификацију трошкова шаље у документу који прилаже електронској фактури.

Прочитај више

Раст потрошачких цена у мају 2022. године износи 1,2%

Раст потрошачких цена у мају 2022. године износи 1,2%

Прочитај више

Електронско евидентирање обрачуна ПДВ у систему електронских фактура од 1. маја 2022. године - ажурирано 15. 6. 2022.

Преглед лица, односно трансакција за које постоји обавеза евидентирања електронског обрачуна ПДВ у СЕФ

Прочитај више

Нове измене у систему ефактура

10. јуна 2022. год. Министарство финансија је поново објавило обавештење о новој хитној исправци 2.4 На следећем линку можете преузети документ који описује све функционалности и промене које су део ове хитне исправке 2.4

Прочитај више

Обавештење корисницима Система електронских фактура

Поштовани, уколико сте дана 07.06.2022. године у периоду од 16.00 до 20.00 имали проблем приликом слања фактура, на начин да су ваше излазне фактуре остале трајно у статусу "слање" неопходно је да поновите слање ових фактура.

Прочитај више

Референтна каматна стопа повећана је са 2,00% на 2,50%

Референтна каматна стопа повећана је са 2,00% на 2,50%

Прочитај више

Редизајнирани рачуни обједињене наплате комуналних услуга у Београду

ЈКП Инфостан технологије је у складу са чланом 24. Закона о електронском фактурисању редизајнирало рачун обједињене наплате

Прочитај више

НОВЕ ИЗМЕНЕ У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

На сајту https://www.efaktura.gov.rs/ 27. маја 2022. год. Министарство финансија објавило је детаље о новој хитној исправци система електронских фактура (СЕФ) 2.3.

Прочитај више

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2022. ГОДИНЕ

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2022. ГОДИНЕ

Прочитај више

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА МАЈ 2022. ГОДИНЕ

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА МАЈ 2022. ГОДИНЕ

Прочитај више

Евидентирање авансног плаћања и промета на електронском фискалном уређају када се наплата врши помоћу платне картице и чековима грађана

Многим обвезницима фискализације, а нарочито новим обвезницима из области осталог образовања, као и постојећим обвезницима из области туризма, издавање авасних рачуна производи тешкоће у пословању. Поред тога, често се поставља и питање када евидентирати аванс, односно промет када се плаћање врши чековима са одложеним датумом.

Прочитај више

Евидентирања промета на мало субјектима јавног сектора и правилник о допуни правилника о ПДВ

Министар финансија донео је Правилник о допуни Правилника о порезу на додату вредност, који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 59/22 од 20. маја 2022. године и који ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. У Правилнику о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 37/21, 64/21, 127/21 и 49/22), после члана 198. додаје се члан 198а, који гласи: „За промет добара и услуга за који је издат фискални рачун у складу са прописима којима се уређује фискализација, обвезник ПДВ на захтев субјекта јавног сектора одређеног прописима којима се уређује електронско фактурисање издаје електронску фактуру у складу са тим прописима.

Прочитај више

Нови веб портал Привредног саветника - информације за претплатнике

Нови веб портал Привредног саветника је доступан од 14. маја 2022. Информације за претплатнике Привредног саветника, како да се пријавите и шта је све потребно да знате.

Прочитај више

ОЗНАЧАВАЊЕ НАЧИНА ПЛАЋАЊА У ФИСКАЛНОЈ КАСИ ЗА ВЕЋИНУ ОБВЕЗНИКА ВРАЋА СЕ НА ПРВОБИТНО РЕШЕЊЕ

Министар финансија донео је Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна (у даљем тексту: Правилник о изменама и допуни), који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 12/22 од 12. маја 2022 године и који је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања, то јест 13. маја 2022. године.

Прочитај више

Мишљење МФИН у вези са годишњим порезом на доходак грађана за „фриленсере“

У вези са вашим захтевом број: 000-438-03-00019/2022-0000 од 1. априла 2022. године, дајемо одговор: Одредбама члана 87. став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12-УС, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и 118/21 - у даљем тексту: Закон) прописано је да годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица која су у календарској години остварилa доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, и то:

Прочитај више

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ПОВЕЋАНА ЈЕ СА 1,50% НА 2,00%

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 12. маја 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу повећа на 2,00%.

Прочитај више

Индекс потрошачких цена у Републици Србији - за април 2022

Индекс потрошачких цена у Републици Србији - за април 2022: 101,5

Прочитај више

Додатно објашњење МФИН за трансакције лица из члана 9. став 1. ЗПДВ

На сајту efakture.gov.rs Министарство финансија је 10. маја 2022. објавило следеће обавештење у вези одабира пореске категорије код издавања е фактура у складу са чл. 9. ст. 1 Закона о ПДВ.

Прочитај више

Инструкција Министарства финансија за плаћање по профактури за субјекте јавног сектора

Инструкција за плаћање по профактури (понуди) за субјекте јавног сектора и издавање фактуре/авансне фактуре по плаћеној профактури Инструкција за све кориснике јавних средстава који воде своје подрачуне у оквиру консолидованог рачуна трезора Републике Србије и своја плаћања извршавају у оквиру платног система Управе за трезор: Приликом плаћања по профактури (понуди) неопходно је користити шифру плаћања 290 – друге трансакције, а у позиву на број одобрења обавезно је навести тачан број профактуре (понуде).

Прочитај више

Измене у систему електронских фактура

Почетком маја ове године Министарство финансија је извршило одређене измене и допуне у систему електронских фактура и на сајту efaktura.gov.rs објавило обавештења у вези са тим. Преглед фактура регистрованих до 01.05.2022. у ЦРФ На наведеном сајту Министарство је издало обавештење за све субјекте да је до даљег омогућен корисницима Централног регистра фактура (ЦРФ) приступ прегледу историје регистровања фактура за фактуре регистроване до 01. маја 2022. године, без могућности измена регистрованих фактура и било каквих других интервенција.

Прочитај више

Новине у вези са фискализацијом (ослобођења, техничко упутство, евидентирање начина плаћања)

Влада Републике Србије на данас одржаној седници, 28. априла 2022. године донела је Уредбу о измени и допуни Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја. Уредба би требало да буде о бјављена у наредном броју „Службеног гласника РС“ и ступиће на нагу даном објављивања.

Прочитај више

Усвојене измењене уредбе о ограничењу цена основних намирница и нафтних деривата

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници измењену и допуњену Уредбу о ограничавању цена основних животних намирница (шeћep кристал у паковању од једног килограма, брашно тип T- 400 глатко, у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма, брашно тип T-500 у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма, јестиво сунцокретово yљe у паковању од једног литра, свињско месо – бут) у циљу даље заштите тржишта, односно спречавања деформација у формирању цена наведених роба, које су изузетно важне за снадбевање потрошача, а нарочито сиромашнијих социјалних категорија.

Прочитај више

Измене и допуне правилника о ПДВ и Правилника о фискализацији у вези са корпоративним картицама

Министар финансија донео је два правилника којима се у значајној мери олакшава пословање привредних субјеката обвезника фискализације у делатности трговине на мало моторним горивима у специјализованим продавницама, као и њиховим купцима, али и у другим областима где је уобчајено коришћење копротативних картица за идентификацију купаца и праћење оствареног промета.

Прочитај више

Одлука o привременоm ограничењу извоза

Влада Републике Србије је на седници одржаној 20. априла 2022. године донела Одлуку o привременом ограничењу извоза основних пољoпривредно прехрамбених производа битних за становништво.

Прочитај више

Објављен је Правилник о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде запослених на истраживању и развоју

У „Службеном гласнику РС“, бр. 48 од 15. 04. 2022. године, објављен је Правилник о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде запослених на истраживању и развоју (у даљем тексту: Правилник), који је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања, тј. 16.04.2022. године.

Прочитај више

Измене прописа из области закона о електронском фактурисању

У "Службеном гласнику РС" бр. 46/2022 од 8. априла 2022. објављене су измене и допуне четири подзаконска акта у вези са применом Закона о електронском фактурисању. То су: 1. Правилник о изменама и допунама Правилника о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања; 2. Правилник о допунама Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура; 3. Уредба о допуни Уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику и 4. Уредба о допуни Уредбе о условима и начину коришћења система за управљање фактурама.

Прочитај више

Од 11. априла 2022. год. биће доступне продукциона и нова демо верзија система електронских фактура

Обавештавамо обвезнике Закона о електронском фактурисању да ће Министарство финансија од 11. априла 2022. учинити доступним: - продукциону верзију система е фактура (која ће се користити за реално обављање послова око електронског фактурисања) на сајту http://efaktura.mfin.gov.rs/ и - нову демо верзију система е фактура (са одређеним побољшањима и надоградњама у односу на верзију која је до сада била доступна за тестирање) на адреси https://demoefaktura.mfin.gov.rs/.

Прочитај више

Реферетна каматна стопа повећана је са 1,00% на 1,50%

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 7. априла 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу повећа на 1,50%.

Прочитај више

Државни и верски празници у априлу и мају 2022. године

Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник 43/01, 101/07 и 92/11 – у даљем тексту: Закон) у априлу и мају 2022. године нерадно се празнују: – Ускршњи празници – за запослене католике и припаднике других хришћанских заједница – почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса - од 15. до 18. априла 2022. године; – Васкршњи празници – почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса - од 22. до 25. априла 2022. године. Ови дани су нерадни за све запослене, без обзира на верску припадност; – Празник рада – 1. и 2. мај – нерадни су дани за све запослене. Имајући у виду то да 1. мај 2022. године пада у недељу, празновање се помера на први наредни радни дан, тако да се Празник рада у 2022. години празнује три дана 1, 2. и 3. маја (недеља, понедељак и уторак).

Прочитај више

Донета је нова Уредба о финансијској подршци обвезницима фискализације

Влада Републике Србије донела је нову Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС“, број 32/22, у даљем тексту: нова Уредба). Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”, то јест од 11. марта 2022. године.

Прочитај више

Актуелне мере владе ради регулисања тржишта Републике Србије

Влада Републике Србије је на седници одржаној 10. марта 2022. године усвојила је три одлуке и једну уредбу којима су донете мере са циљем регулисања тржишта Републике Србије. Актуелне мере владе ради регулисања тржишта Републике Србије

Прочитај више

Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 10. марта 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,00%.

Прочитај више

Пореска управа објавила је четири нова корисничка упутства за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе

Пореска управа објавила је четири нова корисничка упутства за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе

Прочитај више

Петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2021. године, за потребе пореске амортизације

Према члану 7. Старог Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе ("Сл. гласник РС", бр. 116/2004, 99/2010, 104/2018 и 8/2019), уколико је салдо појединачне групе амортизације од II до V мањи од пет просечних бруто зарада исплаћених по запосленом у Републици у последњем месецу периода за који се врши обрачун амортизације, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, целокупан салдо те групе признаје се као расход амортизације и салдо групе једнак је нули.

Прочитај више

Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 10. фебруара 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,00%.

Прочитај више

Продужено је ограничење висине цена основних животних намирница за још 90 дана

Влада Републике Србије донела је нову Уредбу о ограничењу висине цена основних животних намирница („Службени гласник РС”, бр. 12/22, у даљем тексту: нова Уредба) која је ступила на снагу 2. фебруара 2022. године, а важи 90 дана од дана ступања на снагу.

Прочитај више

АПР је објавила правила рачунске и логичке контроле финансијских извештаја за 2021. годину

Računska i logička kontrola podataka u finansijskim izveštajima i Statističkom izveštaju vrši se u skladu sa pravilima računsko - logičke kontrole koju je utvrdio Registrator saglasno Pravilniku o uslovima i načinu javnog objavlјivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja. Pravila su izvedena iz podzakonskih akata kojima se uređuje sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja, odnosno podzakonskih akata kojima se uređuju kontni okviri, i utvrđena su prema vrsti obveznika, posebno za:

Прочитај више

Агенција за привредне регистре је пустила у рад нови Посебан информациони систем за пријем и јавно објављивање ФИ за 2021. годину

На сајту АПР-а 31. јануара 2022. године објављена је следећа инфорамција: Пуштен у рад нови Посебан информациони систем Агенције за пријем, обраду и јавно објављивање финансијских извештаја

Прочитај више

Усклађени неопорезиви износи накнада трошкова и других примања запослених од 1. фебруара 2022. године

Нови усклађени неопорезиви износи накнада трошкова и других примања запослених која немају карактер зараде, примењују се за исплате почев од 1. фебруара 2022. до 31. јануара 2023. године и објављени су у „Службеном гласнику РС“ бр. 10/22 од 28. јануара 2022. године. У наставку дајемо преглед нових неопорезивих износа.

Прочитај више

Фискални рачун за промет на мало путем самонаплатних уређаја – аутомата може да се издаје и у електронској форми

Министар финансија донео је Правилник о допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“, бр. 10/22, у даљем тексту: допуна Правилника).

Прочитај више

Достављање електронских решења за 2022. годину предузетницима паушалцима

Пореска управа је у свом саопштењу од 20. јануара 2022. године најавила да ће у периоду од 20. до 25. јануара 2022. године свим предузетницима који плаћају порез и доприносе на паушално утврђени приход доставити електронска решења о утврђеним обавезама за 2022. годину.

Прочитај више

Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 13. јануара 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,00%.

Прочитај више

Фискални рачун који издаје обвезник ПДВ сматра се рачуном у смислу Закона о ПДВ

„Службеном гласнику РС“, бр. 127/21 од 24. децембра 2021. године, објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Правилник о изменама и допунама ППДВ) који је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања, тј. 25. децембра 2021. године.

Прочитај више

Закон о архивској грађи и архивској делатности – актуелности

Садржина овог текста су, углавном, објашњења у вези са питањима која нам упућују корисници услуга Привредног саветника у вези са применом Закона о архивској грађи и архивској делатности („Службени гласник РС“, бр. 6/2020 – у даљем тексту: Закон), а која се односе на: 1) рок за израду и достављање надлежном архиву општег акта о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања и општег акта о начину евидентирања, заштите, и коришћења електронских докумената (да ли је тај рок 31. децембар 2021. године); 2) крајњи датум за предају преписа архивске књиге и са којом годином закључно, односно обавезу пописа архивске грађе и документарног материјала од почетка обављања делатности, односно од датума оснивања; 3) питање да ли су предузетници, огранци и представништва страних привредних друштава и удружења обвезници у складу са Законом?

Прочитај више

Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 9. децембра 2021. године одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,00%.

Прочитај више