БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА БР. 3/2022

С А Д Р Ж А Ј

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ 

 

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаним дана 22. и 23. новембра и на седници Одељења за привредне преступе одржаној дана 24.11.2022. године

 

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

2.  МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

3. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

4. СТЕЧАЈНО ПРАВО

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

II. РЕФЕРАТИ

 

Татјана Матковић Стефановић , судија Врховног касационог суда

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ЛИКВИДАЦИЈЕ И ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ КАО ПОСТУПАКА ЗА ПРЕСТАНАК ДРУШТАВА

 

др Милан Шкулић, судија Уставног суда Србије, професор Правног факултета Универзитета у Београду

ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ И У ПОСТУПЦИМА ЧИЈИ СУ ПРЕДМЕТ  ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

 

др Вук Радовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ПРЕСТАНАК ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА И АЛТЕРНАТИВНЕ  МЕРЕ У ПОСТУПКУ ПО „ЛИКВИДАЦИЈСКОЈ ТУЖБИ“

 

Проф. др Никола Бодирога , редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

О МОГУЋИМ ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

 

Поштоване колегинице и колеге,

Пред Вама је нови број Билтена судске праксе Привредног апелационог суда. 

После две године паузе условљене пандемијом, овај број Билтена сачињен је након  одржаног, традиционалног и по својој концепцији препознатљивог, саветовања  привредних судова на Златибору.

Одговори на питања првостепених судова, након  одржане продуктивне дискусије на саветовању, усвојени су на седници  Одељења за привредне спорове и седници Одељења за привредне спорове одржаној  дана 22. и 23. новембра 2022. године. 

Такође, у овом броју Билтена објављујемо и презентоване реферате поштованих гостију, учесника овогодишњег саветовања, и то:

– Татјане Матковић Стефановић, судије Врховног касационог суда, са темом: „Упоредни приказ ликвидације и принудне ликвидације као поступака за престанак друштава“, 

– др Милана Шкулића, судије Уставног суда Србије и професора Правног факултета Универзитета у Београду, са темом: „Форензичко рачуноводство у кривичном поступку и у поступцима чији су предмет привредни преступи“,

– др Вука Радовића, редовног професора Правног факултета Универзитета у Београду, на тему: „Престанак привредног друштва и алтернативне мере у поступку по „ликвидацијској тужби“,

– Проф. др Николе Бодироге, редовног професора Правног факултета Универзитета у Београду, на тему: „О могућим изменама Закона о парничном поступку“.

 

С поштовањем,

Главни и одговорни уредник Билтена

Судија Татјана Ђурица