ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ МСФИ 9, МСФИ 15 И МСФИ 16 ЈЕ ИЗАШАО ИЗ ШТАМПЕ

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ МСФИ 9, МСФИ 15 И МСФИ 16/ је изашао из штампе.

Приручник је може наручити преко линка у Е-Продавници на сајту Привредног саветника, путем Е-Поште ([email protected]) или позивом на бројеве 011/ 3209 645 или 646.

По уплати, Приручник се може преузети у просторијама Привредног саветника или поштом.

Цена Приручника је 9900 дин. са ПДВ-ом.