Преузимање обрасца архивске књиге

ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА АРХИВСКЕ КЊИГЕ

 

 

У ПС 7/2022 објавили смо чланак о обрасцу архивске књиге. Доле је линк за преузимање прописаног обрасца архивске књиге у PDF или XML формату, а према препорукама Историјског архива Београда.

Достављање преписа архивске књиге за 2021. год. надлежном јавном архиву врши се најкасније до 4. маја 2022. год.

https://www.arh-ivbeograda.org/rs/pravna-lica/uputstva/uputstvo-arhivska-knjiga