Обавештење Пореске управе за обвезнике фискализације који привремено, због годишњег одмора, неће обављати делатност

Пореска управа објавила је на својој интернет страници обавештење следеће садржине: 

 

Обавештење за обвезнике фискализације који привремено, због годишњег одмора, неће обављати делатност

29. 06. 2022.

Обвезници фискализације који у време коришћења годишњег одмора неће обављати делатност и издавати фискалне рачуне, треба да о томе обавесте Пореску управу подношењем пријаве са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије. Пријаву ПГЈО подносе електронски посредством портала еПорези, на следећи начин:

Пријављивање датума почетка коришћења годишњег одмора:

  • Одабиром "Текстуалног уноса", након чега се у оквиру секције "Подаци о подносиоцу" у пољу 1.1 - "Врста пријаве" бира опција 3. - Промена података из регистра, која се користи за привремену одјаву пословног простора и пословне просторије или измену претходно пријављених података
  • Потом се приступа одређеном пословном простору одабиром ознаке пословног простора код којег се врши промена података у регистру;
  • У поље 2.12 - Датум почетка привременог престанка – уноси се податак о датуму почетка годишњег одмора.
     

Пријављивање датума завршетка коришћења годишњег одмора:

  • Одабиром "Текстуалног уноса", након чега се у оквиру секције "Подаци о подносиоцу" у пољу 1.1 - "Врста пријаве" бира опција 3. - Промена података из регистра, која се користи за привремену одјаву пословног простора и пословне просторије или измену претходно пријављених података;
  • Потом се приступа одређеном пословном простору одабиром ознаке пословног простора код којег се врши промена података у регистру;
  • У поље 2.13 - Датум завршетка привременог престанка – уноси се податак о датуму завршетка годишњег одмора.

 

Подаци о наведеним променама (датуму почетка и датуму завршетка годишњег одмора) пријављују се Пореској управи најкасније 24 сата пре настанка промене.