Модели напомена уз финансијске извештаје у складу са Правилником за микро и друга правна лица и МСФИ за МСП (Секција "Актуелно за преузимање"), као и обрасци финансијских извештаја (Секција "Обрасци и прегледи") могу се преузети у претплатничком делу сајта

Link za pretplatnicki deo sajte postaviti