Две најчешће потешкоће приликом подношења Обрасца ОА (пореска амортизација) за 2021. годину 11.03.2022.

Поставити пдф линк