REFERENTNA KAMATNA STOPA POVEĆANA JE SA 1,50% NA 2,00%

REFERENTNA KAMATNA STOPA POVEĆANA JE SA 1,50% NA 2,00% 

 

Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 12. maja 2022. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu poveća na 2,00%.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 9. juna 2022. godine.