Aktuelne vesti

НОВИ ВЕБ ПОРТАЛ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА - ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ

14. maj 2022.

Novo rešenje veb portala Privrednog savetnika ...

Pročitaj više

MIŠLЈENJE MFIN U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA „FRILENSERE“

13. maj 2022.

U vezi sa vašim zahtevom broj: 000-438-03-00019/2022-0000 od 1. aprila 2022. godine, dajemo odgovor: Odredbama člana 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispravka, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 i 118/21 - u dalјem tekstu: Zakon) propisano je da godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to: ...

Pročitaj više

OZNAČAVANјE NAČINA PLAĆANјA U FISKALNOJ KASI ZA VEĆINU  OBVEZNIKA VRAĆA SE NA PRVOBITNO REŠENјE

13. maj 2022.

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa (u dalјem tekstu: Pravilnik o izmenama i dopuni), koji je objavlјen u „Službenom glasniku RS“, br. 12/22 od 12. maja 2022 godine i koji je stupio na snagu narednog dana od dana objavlјivanja, to jest 13. maja 2022. godine. ...

Pročitaj više

REFERENTNA KAMATNA STOPA POVEĆANA JE SA 1,50% NA 2,00%

12. maj 2022.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 12. maja 2022. godine ...

Pročitaj više

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji - za april 2022: 101,5 

12. maj 2022.

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji - za april 2022: 101,5  ...

Pročitaj više