Приручник о примени контног оквира

 

 

 

Приручник
за примену контног оквира за привредна друштва, задруге и предузетнике


- Треће измењено и допуњено издање -
Новембар 2021. године

11.000 динара

 

 

 

САДРЖАЈ