Усвојене измењене уредбе о ограничењу цена основних намирница и нафтних деривата

Усвојене измењене уредбе о ограничењу цена основних намирница и нафтних деривата

Београд, 28. април 2022.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници измењену и допуњену Уредбу о ограничавању цена основних животних намирница (шeћep кристал у паковању од једног килограма, брашно тип T- 400 глатко, у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма, брашно тип T-500 у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма, јестиво сунцокретово yљe у паковању од једног литра, свињско месо – бут) у циљу даље заштите тржишта, односно спречавања деформација у формирању цена наведених роба, које су изузетно важне за снадбевање потрошача, а нарочито сиромашнијих социјалних категорија.

Уредба ће се примењивати у трајању од 60 дана, од дана ступања на снагу.

Влада Србије усвојила је измењену Уредбу о ограничењу висине цена деривата нафте којом се просечна велепродајна цена деривата EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95 на територији Републике Србије увећава за по седам динара.

Ова Уредба важиће од ступања на снагу, 29. априла, до 31. маја ове године.

Привредни субјекти који обављају делатност трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава у обавези су да наставе да испоручују ове деривате утакањем у погонске резервоаре превозних средстава и посуде за транспорт деривата нафте у максималној количини до 60 литара.

Чланови Владе донели су одлуку о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте за 15 одсто од објављених усклађених износа на деривате нафте – оловни бензин, безоловни бензин и гасна уља, а имајући у виду актуелну ситуацију са ценом сирове нафте на светском тржишту, као и њену тендецију даљег раста, која негативно утиче на макроекономску стабилност у земљи.

На данашњој седници донета је одлука о исплати једнократне новчане помоћи, у износу од по 10.000 динара, запосленима у предшколским установама, а имајући у виду да су услед ванредних околности пандемије били изложени додатном напору приликом спровођења васпитно-образовног рада.

Влада Србије усвојила је Акциони план за период од 2022. до 2024. године за спровођење Програма управљања отпадом у Републици Србији за период од 2022. до 2031. године, којим се даље унапређује систем управљања комуналним отпадом кроз повећану стопу рециклаже, смањује одлагање биоразградивог отпада на депоније, успоставља систем одрживог управљања опасним и индустријским отпадом и повећава стопа сакупљања, поновне употребе и рециклаже посебних токова отпада.

Такође, Акционим планом се поспешује ефикасније коришћење ресурса, ојачава капацитет институција у области управљања отпадом и усклађује регулатива са прописима Европске уније.

Усвојене измењене уредбе о ограничењу цена основних намирница и нафтних деривата (srbija.gov.rs)