Реферетна каматна стопа повећана је са 1,00% на 1,50%

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ПОВЕЋАНА ЈЕ СА 1,00% НА 1,50%

 

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 7. априла 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу повећа на 1,50%.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 12. маја 2022. године