РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ПОВЕЋАНА ЈЕ СА 5% НА 5,25%.

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 12. јануара 2023. године одлучио је да референтну каматну стопу повећа на 5,25%.

Услед повећања референтне каматне стопе, повећане су и стопа затезне камате као и стопа камате за неблаговремено плаћене јавне приходе, које износе:

  • стопа затезне камате – 13,25%, примењује се од 13. јануара 2023. године, и
  • стопа камате за неблаговремено плаћене јавне приходе – 15,25%, примењује се од 12. јануара 2023. године.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 9. фебруара 2023. године.