Референтна каматна стопа повећана је са 4% на 4,5%

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 10. новембра 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу повећа на 4,5%.

Услед повећања референтне каматне стопе, повећане су и стопа затезне камате као и стопа камате за неблаговремено плаћене јавне приходе, које износе:

  • стопа затезне камате – 12,5%, примењује се од 11. новембра 2022. године, и
  • стопа камате за неблаговремено плаћене јавне приходе – 14,5%, примењује се од 10. новембра 2022. године.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 8. децембра 2022. године.