Референтна каматна стопа повећана је са 4,5% на 5%

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 8. децембра 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу повећа на 5%.

Услед повећања референтне каматне стопе, повећане су и стопа затезне камате као и стопа камате за неблаговремено плаћене јавне приходе, које износе:

  • стопа затезне камате – 13%, примењује се од 9. децембра 2022. године, и
  • стопа камате за неблаговремено плаћене јавне приходе – 15%, примењује се од 8. децембра 2022. године.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 12. јануара 2023. године.