Референтна каматна стопа повећана је са 3% на 3,5%

Референтна каматна стопа повећана је са 3% на 3,5% 
Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 8. септембра 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу повећа на 3,5%.
Услед повећања референтне каматне стопе, повећане су и стопа затезне камате као и стопа камате за неблаговремено плаћене јавне приходе, које износе:
- стопа затезне камате – 11,5%, примењује се од 9. септембра 2022. године, и
- стопа камате за неблаговремено плаћене јавне приходе – 13,5%, примењује се од 8. септембра 2022. године.
Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 6. октобра 2022. године.