Референтна каматна стопа повећана је са 2,75% на 3%

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 11. августа 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу повећа на 3%.

Услед повећања референтне каматне стопе, повећане су и стопа затезне камате као и стопа камате за неблаговремено плаћене јавне приходе, које износе:

  • стопа затезне камате – 11%, примењује се од 12. августа 2022. године, и
  • стопа камате за неблаговремено плаћене јавне приходе – 13%, примењује се од 11. августа 2022. године.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 8. септембра 2022. године.