Референтна каматна стопа повећана је са 2,50% на 2,75%

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 7. јула 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу повећа на 2,75%.

Услед повећања референтне каматне стопе, повећане су и стопа затезне камате као и стопа камате за неблаговремено плаћене јавне приходе, које износе:

  • стопа затезне камате – 10,75%, примењује се од 8. јула 2022. године, и
  • стопа камате за неблаговремено плаћене јавне приходе – 12,75%, примењује се од 7. јула 2022. године.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 11. августа 2022. године.