Референтна каматна стопа повећана је са 2,00% на 2,50%

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 9. јуна 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу повећа на 2,50%.

Услед повећања референтне каматне стопе, повећане су и стопа затезне камате као и стопа камате за неблаговремено плаћене јавне приходе, које износе:

  • стопа затезне камате – 10,50%, примењује се од 10. јуна 2022. године, и
  • стопа камате за неблаговремено плаћене јавне приходе – 12,50%, примењује се од 9. јуна 2022. године.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 7. јула 2022. године.