РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ПОВЕЋАНА ЈЕ СА 1,50% НА 2,00%

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ПОВЕЋАНА ЈЕ СА 1,50% НА 2,00% 

 

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 12. маја 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу повећа на 2,00%.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 9. јуна 2022. године.