Редизајнирани рачуни обједињене наплате комуналних услуга у Београду

ЈКП „Инфостан технологије“ које врши обједињену наплату комуналних услуга обавестило је своје кориснике да је променило начин издавања електронских фактура. Текст обавештења дајемо у наставку: 

„ЈКП Инфостан технологије је у складу са чланом 24. Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“ број 44/2021 и 129/2021) редизајнирало рачун обједињене наплате. Нови изглед рачуна биће Вам достављен од обавезе за месец мај 2022. године.

ЈКП Инфостан технологије ће издати е-рачун на основу члана 17. став 4. тачка 2. Закона о ПДВ-у („СЛ. гласник РС“ број 84/2004,... и 153/2020) у бруто износу који наплаћује у име и за рачун пружаоца услуга.

Уз сагласност Министарства финансија РС, правна лица да би остварила право на одбитак претходног пореза преко СЕФ-а добијаће појединачне е-рачуне од стране пружаоца услуге са исказаним ставкама и обрачунатим порезом. На тим рачунима укупан износ за уплату биће исказан 0,00 РСД уз напомену да се наплата врши преко система обједињене наплате.

Уколико нисте добили е-рачун од стране пружаоца услуге преко СЕФ-а потребно је да нас контактирате путем електронске поште на [email protected] како би ажурирали податке и доставили рачун.“