Раст потрошачких цена у октобру 2022. године износи 1,9%

Потрошачке цене у Републици Србији у октобру 2022. године, у односу на септембар 2022. године, у просеку су повећане за 1,9% (индекс: 101,9).

Потрошачке цене у октобру 2022. године, у поређењу са октобром 2021. године, повећане су за 15% (индекс: 115), док су у поређењу са децембром 2021. године у просеку повећане за 13,5% (индекс: 113,5).