Раст потрошачких цена у јуну 2022. године износи 1,6%

Потрошачке цене у Републици Србији у јуну 2022. године, у односу на мај 2022. године, у просеку су повећане за 1,6% (индекс: 101,6). 

Потрошачке цене у јуну 2022. године, у поређењу са јуном 2021. године, повећане су за 11,9% (индекс: 111,9), док су у поређењу са децембром 2021. године у просеку повећане за 7,3% (индекс: 107,3).