РАСТ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ЈУЛУ 2022. ГОДИНЕ ИЗНОСИ 1,0%

Потрошачке цене у Републици Србији у јулу 2022. године, у односу на јун 2022. године, у просеку су повећане за 1,0% (индекс: 101,0).

Потрошачке цене у јулу 2022. године, у поређењу са јулом 2021. године, повећане су за 12,8% (индекс: 112,8), док су у поређењу са децембром 2021. године у просеку повећане за 8,4% (индекс: 108,4).