РАСТ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ДЕЦЕМБРУ 2022. ГОДИНЕ ИЗНОСИ 0,5%

Потрошачке цене у Републици Србији у децембру 2022. године, у односу на новембар 2022. године, у просеку су повећане за 0,5 % (индекс: 100,5). 

Потрошачке цене у децембру 2022. године, у поређењу са децембром 2021. године, повећане су за 15,1% (индекс: 115,1).