Раст потрошачких цена у августу 2022. године износи 1,2%

Потрошачке цене у Републици Србији у августу 2022. године, у односу на јул 2022. године, у просеку су повећане за 1,2% (индекс: 101,2).

Потрошачке цене у августу 2022. године, у поређењу са августом 2021. године, повећане су за 13,2% (индекс: 113,2), док су у поређењу са децембром 2021. године у просеку повећане за 9,8% (индекс: 109,8).