ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 353 од 26. децембра 2022. године:

Просечна бруто зарада у Републици Србији, која је исплаћена у октобру 2022. године износи 104.039,00 динара.

Просечна нето зарада у Републици Србији (без пореза и доприноса) која је исплаћена у октобру 2022. године износи 75.353,00 динара.