ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2022. ГОДИНЕ

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 134 од 25. маја 2022. године:

Просечна бруто зарада у Републици Србији, која је исплаћена у марту 2022. године износи 102.781,00 динара.

Просечна нето зарада у Републици Србији (без пореза и доприноса) која је исплаћена у марту 2022. године износи 74.664,00 динара.