ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2022. ГОДИНЕ

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 234 од 25. августа 2022. године:

Просечна бруто зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јуну 2022. године износи 102.523,00 динара.

Просечна нето зарада у Републици Србији (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јуну 2022. године износи 74.302,00 динара.