ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 294 од 25. октобра 2022. године:

Просечна бруто зарада у Републици Србији, која је исплаћена у августу 2022. године износи 103.963,00 динара.

Просечна нето зарада у Републици Србији (без пореза и доприноса) која је исплаћена у августу 2022. године износи 75.282,00 динара.