Програм подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ – расписан трећи јавни позив

На порталу mojaprvaplata.gov.rs од 22. августа 2022. године доступан је нови, трећи јавни позив за програм „Моја прва плата“.

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на седници Владе Србије која је одржана 18. августа 2022. године донета је Уредба о измени Уредбе о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ, чиме су се стекли услови за расписивање трећег јавног позива овог програма. Ова Уредба објављена је у „Службеном гласнику“ бр. 92/22 од 18. августа 2022. године, а ступила је на снагу наредног дана од дана објављивања. 

У оквиру трећег круга биће повећане месечне новчане накнаде младима, корисницима овог програма за приближно 15 %. Кориснику Програма са средњим образовањем обезбедиће се месечна новчана накнада у износу од 25.000 динара (уместо досадашњих 22.000 динара), а кориснику Програма са високим образовањем у износу од 30.000 динара (уместо досадашњих 26.000 динара), у трајању од девет месеци.

Пријава послодаваца и оглашавања позиција трајаће д 22. августа до 22. септембра 2022. године, док ће пријава кандидата на позиције почети 3. октобра и трајаће до 31. октобра.