Подношење захтева за паушално опорезивање за 2023. годину

Последњи дан за подношење захтева за паушално опорезивање предузетника за наредну, 2023. годину, је 31. октобар 2022. године.

Дакле, предузетници који су у 2022. години испунили услов за паушално опорезивање по основу пореза на приходе од самосталне делатности, захтев за паушално опорезивање за 2022. годину могу да поднесу најкасније 31. октобра 2022. године. 

Захтев се подноси искључиво електронским путем, преко портала Пореске управе.

Уколико је предузетник у континуитету опорезован паушално и није дошло до битних промена у пословању, није неопходно да сваке године подноси захтев за паушално опорезивање.

Предузетник који је плаћао порез на стварни приход, а жели да у 2023. години буде паушално опорезован, подноси пореску пријаву ППДГ-1Р  у коју уноси ознаку 17 – прелазак из опорезивања на стварни приход у паушално опорезивање Пореска пријава за паушално опорезивање у 2023. години, подноси се најкасније до 31. јануара те године.

О овој теми детаљније смо писали у ПС 18/22.