Одлука o привременоm ограничењу извоза

Влада Републике Србије је на седници одржаној 20. априла 2022. године донела Одлуку o привременом ограничењу извоза основних пољoпривредно прехрамбених производа битних за становништво.

Одлука је донета на основу Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон).

Одлуком се уводи привремено квантитативно ограничење извоза:

- пшенице (тарифне ознаке 1001 19 00 00 и 1001 99 00 00) у количини од 150.000 тона,

- кукуруза (тарифна ознака 1005 90 00 00) и прекрупе од кукуруза (тарифне ознаке ех 1103 13 10 00 и ех 1103 13 90 00) у количини од 150.000 тона,

- брашна од пшенице (тарифне ознаке 1101 0 11 0, 1101 00 15 00 и 1101 00 90 00) у количини од 20.000 тона,

- сировог сунцокретовог уља (тарифна ознака 1512 11 91 00) у количини од 0 литара, и  

- рафинисаног сунцокретовог уља у паковањима за продају на мало (тарифна ознака ех 1512 19 90 00) у количини од 8.000.000 литара.

Количине је одредило Министарстви пољопривреде, шумарства и водопривреде, на месечном нивоу.

Одлука прописује систем увоза, начин и период подношења захтева, максималне количине по подносиоцу, процедуру и орган за доношење дозвола за извоз и вођење евиденције о реализацији истих.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РСˮ.  Како је иста планирана за објављивање у „Службеном гласнику РС” дана 20. априла 2022. године - ступа на снагу 21. априла 2022. године. Примена одлуке није временски ограничена.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о привременој забрани извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво („Службени гласник РС”, бр. 32/22, 35/22 и 48/22).