Обавештење министра финансија у вези са обавезама субјеката приватног сектора на основу Закона о електронском фактурисању

Министарство финансија Републике Србије објавило је 1. јула 2022. године на својој интернет страници Обавештење субјектима приватног сектора, односно акт министра финансија број 401-00-9700/2021-41-4 од 30. јуна 2022. године у вези са обавезама субјеката приватног сектора на основу Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21), са молбом да се акт достави законском заступнику.

У Обавештењу се истиче да ће се вршити регистровање за приступ  систему електронских фактура по аутоматизму у случају захтева за издавање електронске фактуре за примаоца, субјекта приватног сектора, који није регистрован у СЕФ. Примаоцу ће у случају регистровања по аутоматизму бити упућено обавештење о томе на адресу електронске поште која је регистрована у Агенцији за привредне регистре или у другом одговарајућем регистру.

Регистровање прималаца по аутоматизму за субјекте приватног сектора примењује се од 1. јула 2022. године.

Текст обавештења може се преузети са следеће странице:

https://www.efaktura.gov.rs/vest/1220/obavestenje-subjektima-privatnog-sektora.php