Новине у вези са фискализацијом

Пореска управа објавила је на својој интернет страницу нову верзију (верзија 1.14) Техничког упутства за административни и технички преглед функционалности ЕСИР-а или Л-ПФР-а ( у даљем тексту: Техничко упутство).

Нова верзија Техничког упутства садржи следеће измене и допуне: 

1. Појашњење - Авансно плаћање (поглавље 9.1) 

2. Појашњење - Једнонаменски ваучер (поглавље 9.5) 

3. Промет без накнаде (ново поглавље – 9.7) 

4. Допуна - Рачун са идентификацијом купца – шифарник (стр. 52)

У оквиру поглавља Техничког упутства које се односи на издавање авансних фискални рачуна додата су два нова поднаслова и у њима је објашњено издавање фискалног рачуна за промет за који је наплаћен аванс пре почетка примене Закона о фискализацији: 

- Издавање фискалних рачуна у случају наплате аванса пре примене система еФискализације (Аванс – Рефундација и Промет – Продаја) 

- Издавање фискалних рачуна у случају наплате аванса пре и аванса у току примене система еФискализације (Аванс - Продаја, Аванс – Рефундација и Промет – Продаја) 

За разлику од решења које је било објашњено у верзији 1.13 Техничког упутства, у новој верзији потпуно је промењен начин евидентирања промета по основу реализације једнонаменског ваучера. Значајна новина је да се при реализацији једнонаменског ваучера, не издаје се фискални рачун, већ се може издати други одговарајући документ независно од електронског фискалног уређаја. На први поглед, стиче се утисак да ће ова измена довести до потпуног престанка коришћења једнонаменских ваучера у малопродаји. 

У ПС 11/22 писали смо у којим случајевима се промет без накнаде евидентира (онда када је складу са Законом о ПДВ и Правилником о ПДВ, изједначен са прометом уз накнаду), а у којим не (код бесплатног давања пословних узорака, давања рекламног материјала и других поклона мање вредности, ако се дају повремено различитим лицима). У новој верзији Техничког упутства уређује се да се у фискалном рачуну исказују сви прописани елементи, уз специфичност да се: 

- У поље Назив, пре назива артикла, уноси шифра 00: (две нуле и двотачка) и 

- У поље Начин плаћања уноси други безготовински начин плаћања. 

О наведеним новинама писаћемо детаљније у „Привредном саветнику“, бр. 20/22 који је у припреми.