Нови модели правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама могу се преузимати из претплатничког дела сајта

Postaviti link za pretplatnicki deo sajta