НОВЕ ИЗМЕНЕ У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

 

На сајту https://www.efaktura.gov.rs/ 27. маја 2022. год. Министарство финансија објавило је детаље о новој хитној исправци система електронских фактура (СЕФ) 2.3.

Услед извршених измена у систему електронских фактура на истом сајту Министарство објавило је и:

 • Ново ажурирано интерно техничко упутство (у даљем тексту: ИТУ) – верзија од 27. маја 2022. год. Ново ИТУ може се преузети путем следећег линка https://www.efaktura.gov.rs/tekst/360/azurirano-interno-tehnicko-uputstvo-27052022.php
 • Нову ажурирану спецификацију прилагођене примене стандарда EN 16931-1 – верзија од 27. маја 2022. год. Нова спецификација основног модела фактуре у складу са српским стандардом електронског фактурисања може се преузети путем следећег линка https://www.efaktura.gov.rs/view_file.php?file_id=233&cache=sr.

У наставку наводимо промене које су су део извршене исправке СЕФ:

 • Додато филтрирање по статусу "Слање" на приказу свих фактура пошиљаоца, на корисничком интерфејсу. Овим је омогућено да корисник приликом филтрирања листе излазних докумената може изабрати и статус „Слање“ и добити приказ фактура које су тренутно у процесу слања (детаљи: ИТУ, стр. 198);
 • Омогућено отказивање фактуре у статусу „Слање“. Овим је у СЕФ омогућена акција „Откажи“ на фактури која је дуже од 15 минута у статусу „Слање“ (детаљи: ИТУ, стр. 202);
 • Увоз излазних фактура отпремањем UBL датотеке - Промењен „Response body“ у примеру методе на страници 35 ИТУ;
 • Увоз излазног UBL документа - Промењен „Response body“ у примеру методе на страници 37 ИТУ;
 • Компоненте – шеме – MiniInvoiceDto - Проширена „Properties“ листа purchaseInvoiceId параметром на страници 119 ИТУ;
 • Остале исправке
 • Додат податак о ЈБКЈС за пошиљаоца и примаоца на ПДФ-у
 • Количина у детаљима фактуре – дозвољене су сада децималне вредности 
 • Омогућено да се преко API-a пошаље TaxTotal и без ТаxSubtotal 
 • Исправљено је приказивања датума на ПДФ-у, уколико је време слања после 23:00 
 • Додате информације везане за детаље ПДВ ставки кад се користи API
 • Омогућено је књижно одобрење/задужење за фактуру која је искористила ИД са претходне отказане фактуре 
 • Омогућено је слање књижног задужења са количином већом од 9999 
 • Омогућен унос децимала код процентуалних вредности попуста 
 • Омогућено је ажурирање контакта компаније у подешавањима 
 • API позив за враћање листе ID-a фактуре проширен на све статусе фактуре
 • Омогућено отварања документа у статусу "Слање" 
 • Ажурирана рекапитулација аванса на корисничком интерфејсу и ПДФ-у, уколико корисник креирану фактуру кроз корисничком интерфејс пошаље путем API-а као XML. 
 •  Омогућенo је да корисник унесе датум промета из претходног периода као датум почетка основа ослобађања од ПДВ-а на корисничком интерфејсу
 •  Измене приказа авансног рачуна на ПДФ-у:  i. "Датум доспећа" измењен у "Датум авансне уплате",  ii. "Укупно за плаћање" измењено у "Износ авансне уплате за ПДВ" , iii. Уклоњено: Умањена основица - стопа 10% , iv. Уклоњено: Укупно ПДВ умање за авансе - стопа 10%  и v. Уклоњено: Укупно за уплату;
 • Омогућено креирање фактуре која се референцира на авансну фактуру из претходног периода или није у СЕФ-у;
 • Омогућена регистрација више субјеката за пореске пуномоћнике.

Детаљније информације о извршеним хитним изменама у СЕФ биће дате у следећем броју часописа Привредни саветник.