НОВЕ ИЗМЕНЕ У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА - јануар 2023

НОВЕ ИЗМЕНЕ У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

 

На сајту посвећеном електронским фактурама https://www.efaktura.gov.rs/ 12. јануара 2023. год. Министарство финансија је објавило да је извршило нове измене у СЕФ и објавило је ново интерно техничко упутство (ИТУ).

Нове измене - СЕФ ажурирање 3.1 су за сада доступне на демо верзији, а очекује се да у најскоријем периоду буду инкорпориране и у продукциону верзију

Извршене су следеће измене:

  • Омогућено је креирање и слање коначног рачуна који се референцира на један или више авансних рачуна, без обзира на статусе одобравања повезаних авансних рачуна. Након ове измене биће могуће издавање електронске фактуре која се повезује са једним или више авансних рачуна и одобравање авансног рачуна приликом издавања е фактуре, а ради потребног референцирања, више неће бити потребно.
  • Уведена је валидација да авансни рачун не може бити сторниран у колико је везан за коначни рачун који није сторниран. 
  • Укинута је могућност отказивања издате електронске фактуре. Издавалац више неће моћи да изврши отказивање електронске фактуре, а задржана је могућност сторнирања издате фактуре. 
  • Омогућено да се отказивање фактуре у ЦРФ-у ради при сторнирању фактуре, уместо при њеном одбијању. Наиме, уколико пошиљалац фактуре сторнира фактуру где је на страни примаоца корисник јавних средстава то ће довести до отказивања регистроване обавезе у ЦРФ. Од верзије 3.1 одбијање фактуре на Систему Е-фактура неће довести до аутоматског отказивања регистроване обавезе у ЦРФ.
  • Омогућено је прималац фактуре може да накнадно одобри одбијену актуру. Ово је у складу са последњум изменама и допунама Закона о електронском фактурисању из децембра 2022. којима је предвиђено да прималац може одбијену фактуру (ако не подлеже регистрацији у ЦРФ) од 1. јануара 2023. год. накнадно да прихвати. Техничка операционализација ове измене касни и није заживела од 1. јануара 2023. год. Овим се иста са закашњењем интегрише у систем.
  • Измењене су лабеле „Одобри“/“Одбаци“ у "Прихватање"/"Одбијање", и „Преузми“ у „Преузми ПДФ“ на форми фактуре. 

 

О овим изменама писаћемо детаљније у следећем броју часописа Привредни саветник, као и у Приручнику о електронском фактурисању, електронском евидентирању ПДВ и фискализацији који ускоро излази.