Нове измене и исправке СЕФ-а и ажурирано техничко упутство

Министарство финансија је 6. августа 2022. године поново извршило измене у систему е фактура (верзија 2.8.) 

У наставку дајемо линк на Ажурирано интерно техничко упутство верзија од 05.08.2022. 

Функционалности и промене које су део исправке решења “Систем електронских фактура” су следеће: 

1 Омогућено филтрирање по датуму код претраге појединачних и збирних евиденција ПДВ-а

Додата је могућност за филтрирање резултата по датумима на АПИ позиве за претрагу Појединачне и Збирне евиденције ПДВ-а. Наведена измена је приказана на страницама 70, 77 и 152 Интерног техничког упутства.

2 Омогућена евиденција промета у страној валути

Омогућено је креирање документа у страној валути. Уколико корисник одабере страну валуту потребно је и да унесе курс динара према тој валути како би систем прерачунао и приказао основицу и ПДВ у динарима.

Наведена измена је приказана на страници 208 Интерног техничког упутства. На портал еФактура постављен XML пример фактуре са прометом у страној валути.

3 Аутоматска регистрација привредних друштава на систем еФактура

Имплементиран је механизам за аутоматску регистрацију свих привредних друштава који нису буџетски корисници, испуњавају све захтеване услове у смислу конзистетности података, и нису већ регистровани на Систему Е-фактура.

4 Исправке

1. Са ПДФ документа је уклоњена лабела „Обрачунати ПДВ у РСД".

2. У поље за унос попуста на нивоу ставке више није могуће унети број са више од две децимале.

3. Када се у контакте додаје корисник јавних средстава у поље предвиђено за матични број се више

не уписује ЈБКЈС.

4. Онемогућено је да се промени статус документа из „Грешка приликом слања“ у „Нацрт“.

5. Додата је порука о грешци за коришћење специјалних карактера у коментарима који нису прихваћени од стране ЦРФ-а.

6. Омогућено је ажурирање података о привредном субјекту из надлежне институције и у случајевима када неки од података не постоји у надлежној институцији.

7. Исправљена словна грешка код поруке обавештења да ће започети преузимање документа.

8. Уклоњено је поље „Сервисни ИД“.

9. Поље „Модел по позиву на број“ је ограничено на 2 карактера и прихвата само бројеве. Наведена измена је приказана на страници 215 Интерног техничког упутства.

10. Уклоњена је грешка која се појављивала након што се изврши замена „Основа за изузеће/ослобођење од ПДВ-а“ после ажурирања нацрта документа.