НОВЕ ИСПРАВКЕ И ИЗМЕНЕ У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

Дана 22. августа 2022. год. Министарство финансија је објавило документ о новим исправама и изменама у систему електронских фактура (СЕФ) – верзија 2.8.

Детаљи ових исправки објављени су на сајту https://www.efaktura.gov.rs/

Уз ове исправке није објављено ново интерно техничко упутство будући да реално нису извршене никакве нове исправке у СЕФ. Ове „исправке“ су идентичне онима које су објављене 6. августа 2022. год. 

Поново је објављен исти документ са детаљима измена у вези са истом  верзијом 2.8. Документ о новим детаљима исправки  је датиран под старим датумом (5. август 2022. а не 22. август 2022. год.)

Поређењем та два документа закључили смо да нема никаквих суштинских нових измена и исправки у самом систему е фактура. У новом документу о детаљима исправки исправљене су одређене ситне правописне грешке.

У напомени МФИН уз детаље измена које су објављене 6. августа 2022. стајало је да су исправке и измене у верзији 2.8 од овог датума биле доступне само у демо верзији, док у напомени од 22. августа 2022.  уз исту верзију 2.8 стоји да су доступне и у продукционој и у демо верзији.