Најнижа и највиша месечна основица доприноса за обавезно социјално осигурање у 2023. години

У „Службеном гласнику РС“, бр. 143/22 од 29. децембра 2022. године, објављене су најнижа и највиша месечна основица доприноса за обавезно социјално осигурање у 2023. години.

Најнижу и највишу месечну основицу за обрачун социјалних доприноса објављује министар надлежан за послове финансија, а примењују се од првог дана наредног месеца по објављивању. Према наведеном, ове основице примењиваће се од 1. јануара 2023. године. 

Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање почев од 1. јануара 2023. године, износи 35.025 динара.

Највиша месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање почев од 1. јануара 2023. године, износи 500.360 динара.

Наведени износи најниже и највише месечне основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање примењиваће се до краја 2023. године.

У „Привредном саветнику“, бр. 24/22 у Актуелним подацима се поткрала грешка у исказивању износа најниже месечне основице доприноса, уместо основице у износу од 35.025 динара наведена је основица у износу од 30.025 динара. Овим путем се извињавамо претплатницима и напомињемо да је исправан износ најниже месечне основице од 1. јануара 2023. године 35.025 динара и да је тај износ коришћен код прерачунавања формула у чланцима у наведеном броју часописа.