Модел Правилника у вези са спречавањем прања новца за рачуновође

Модел Правилника у вези са спречавањем прања новца за рачуновође

 

На претплатничком делу сајта објављен је модел - пример Правилника у вези са спречавањем прања новца за правна лица и предузетнике који пружају рачуноводствене услуге који је усклађен са важећим прописима из ове области укључујући нове индикаторе за препознавања основа сумње за рачуновође.

 

Претплатници могу преузети пример правилника у Корисничком панелу у делу За преузимање

 

Објашњења о новим индикаторима за препознавање сумње да се ради о прању новца за рачуновође дали смо у чланку у ПС 17/2022.