Линк на снимак бесплатног вебинара “Измене прописа о електронском фактурисању, ПДВ, фискализацији и осталим пореским прописима који се примењују од 1.1.2023. године и припреме за састављање годишњег финансијског извештаја за 2022. годину”

Поштовани корисници,

Линк на снимак бесплатног вебинара  

 “Измене прописа о електронском фактурисању, ПДВ, фискализацији и осталим пореским прописима који се примењују од 1.1.2023. године и припреме за састављање годишњег финансијског извештаја за 2022. годину

 је следећи: 

https://www.youtube.com/watch?v=huBDBVCMQho

 * Ово је пречишћени снимак вебинара чија је интегрална верзија имала преко 9.000 прегледа за један дан.