ИЗМЕЊЕНИ И ДОПУЊЕНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РАЧУНОВОЂЕ У ВЕЗИ СА СПРЕЧАВАЊЕМ ПРАЊА НОВЦА

Обавештавамо правна лица и предузетнике – пружаоце рачуноводствених услуга да је Управа за спречавање прања новца 30. јуна 2022. год. објавила нову Директиву за рачуновође о објављивању индикатора за препознавање сумње да се ради о прању новца. 

Пружаоци рачуноводствених услуга су дужни да нову листу индикатора уграде у свој општи акт о предузимању радњи и мера у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма и примењују је од 15. јула 2022. год.

Нова листа индикатора је измењена и допуњена у односу на претходну која је донета у децембру 2018. године, а примењивала се од 15. јануара 2019. год. 

Нова листа индикатора садржи укупно 45 индикатора основа сумње, а претходна је садржавала укупно 35. Дакле, додато је 10 нових индикатора.

О изменама у самој листи и новим индикаторима детаљније ћемо писати у ПС 17/2022 који ускоро излази. Такође, наш модел општег акта ускладићемо са новим индикаторима и објавити га на претплатничком делу сајта.

Листа се може преузети са следећег линка:
 http://www.apml.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Lista%20indikatora%20racunovodje%20202207-01-2022-090019.pdf