Измена у систему електронских фактура

Дана 20. октобра 2022. год. Министарство финансија је објавило документ о новим исправама и изменама у систему електронских фактура (СЕФ) – верзија 2.10.

Извршена је само једна измена, а то је да је омогућена регистрација и логовање нерезидената као пореских пуномоћника, подацима из Пореске управе, уносом „Броја пасоша“ или „Броја личне карте страног лица“

Наведена измена у апликацији приказана је на страницама 178 -179 ажурираног Интерног техничког упутства - верзија од 20.10.2022. које је такође објављено на адреси https://www.efaktura.gov.rs/